สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • เบี้ยขยันรายเดือน
 • ค่าอาหาร (มื้อกลางวันและช่วง OT)
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย
 • เงินช่วยเหลือค่าสมรส
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • หอพัก
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
 • ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส