เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทเจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด (“JTAP”) และ/หรือ บริษัทตัวแทน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์ ทางบริษัทอาจจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ และนอกจากนี้ในเว็บไซต์นี้ยังมีลิงค์ที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ๆที่ดำเนินการโดยบริษัทเจเทคโตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ และอื่นๆ และคุณจะต้องยินยอมตามเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้นๆก่อนการใช้บริการ

ลิขสิทธ์

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร, ข้อมูล, รูปภาพ, เสียง และส่วนประกอบอื่นๆที่มีลิขสิทธิ์)เป็นของJTAP และ/หรือ ผู้ผลิตเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยรวมตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนข้อตกลงเรื่องลิขสิทธ์ต่างๆของทุกประเทศทั่วโลก ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มาใช้ในวัตถุประสงค์ส่วนตัว, คัดลอก, ดัดแปลง, ขาย ตลอดจนการใช้งานใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากกฎหมายลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ

ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อบริษัทที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของJTAPและเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหากคุณต้องการนำไปใช้ กรุณาติดต่อเพื่อรับอนุญาตสิทธิ์ในการใช้งานไม่ว่าในรูปแบบใดๆ จากทางบริษัทก่อน

ข้อจำกัดความรับผิด

แม้ว่าทางJTAPจะระมัดระวังเป็นอย่างมากในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา แต่บริษัทจะไม่รับประกันใดๆในเรื่องความถูกต้อง, ประสิทธิภาพของการทำงาน, ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย(ว่าไม่มีไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ) ของข้อมูล และบริษัท, บริษัทร่วมและผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ ตลอดจนการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท, บริษัทร่วมและผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการการแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ ตลอดจนการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์

การเชื่อมต่อไปจาก/ไปยังเว็บไซต์อื่น

กรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อมาที่เว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อและขอความยินยอมจากทางJTAP ก่อนการดำเนินการเชื่อมต่อลิงค์ใดๆ

เนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆของบุคคลที่สามที่นอกเหนือจากที่บริษัทเชื่อมต่อจาก/ไปยังเว็บไซต์ของเรา ถือว่าเป็นการควบคุมและรับผิดชอบของบริษัทนั้นๆ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของทางบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานลิงค์ หรือเว็บไซต์ดังกล่าว

วิธีการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น JTAPอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งได้แก่ ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ในการจัดการคำขอของคุณหรือการให้บริการข้อมูลเอกสาร, แบบสอบถาม, การให้บริการรับส่งอีเมล์, การให้บริการระบบสมาชิกและอื่นๆในเว็บไซต์ของเรา เราจะมีการกำหนดและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ตามขอบเขตที่จำเป็น และJTAPจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มานอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้

นอกจากนี้ JTAPก็ยังมีการเก็บข้อมูลประวัติการเรียกดูของคุณบนเว็บไซต์ขณะที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลการใช้บริการจะถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในหัวข้อ “เลขที่อยู่ไอพี, คุกกี้ และเว็บ บีคอน”

อย่างไรก็ตาม JTAPและ/หรือบริษัทตัวแทน อาจมีการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่คุณได้ร้องขอ เว้นแต่คุณจะไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าวแล้ว

“เลขที่อยู่ไอพี, คุกกี้ และเว็บ บีคอน”

JTAP จะเก็บรวบรวมข้อมูลหมายเลขที่อยู่ของอุปกรณ์ของคุณ (ได้แก่ เลขที่อยู่ไอพี เป็นต้น) เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ

นอกจากนี้ทางJTAPอาจจะมีการใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากเลขที่อยู่ไอพี, คุกกี้(*2) และเว็บ บีคอน(*3) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อติดตามข้อมูลจำนวนผู้เข้าชม, ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น

2. เพื่อการให้บริการและให้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น โดยให้บริการและนำเสนอข้อมูลโดยอ้างอิงจากประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

3. เพื่อการให้บริการและให้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น อ้างอิงจากข้อมูลที่คุณลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า เมื่อคุณล็อกอินผ่านระบบยืนยันตัวตน

4. เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของJTAPโดยให้สอดคล้องกับความสนใจของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทได้รับ

5. เพื่อรักษาความปลอดภัย บริษัทจะมีการร้องขอให้ใส่รหัสเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง หลังจากการใช้งานล่าสุดเกินระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของเราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเราเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม

6. คุณสามารถลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ ทั้งนี้การปิดการใช้งานคุกกี้ อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานไม่ถูกต้องได้

*2

คุกกี้คือข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ, ข้อมูลที่คุณป้อนเข้ามา เป็นต้น ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์บนคอมพิวเตอร์โดยเว็บบราวเซอร์ขณะคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

*3

เว็บบีคอน คือ ไฟล์รูปภาพขนาดเล็กหรือแท็กที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา ที่ช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในการใช้งานเว็บไซต์ของเราลงบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตอำนาจศาลที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น