โอกาสในการทำงานและ
สมัครงาน

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง

 • สมัครผ่านทาง E-Mail

 • ส่งเอกสารสมัครงานทางไปรษณีย์

เริ่มต้นการค้นหางานของคุณตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

รายการตำแหน่งงาน

หน่วยงาน ตำแหน่ง อัตรา วุฒิการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ลงประกาศ
Technical Center Engineer 2 ปริญญาตรี JTEKT Asia Pacific Co., LTD. 27 ก.พ. 2023

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (บางปะกง, ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน :

 • ทบทวนและคัดเลือกข้อมูลของการออกแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนด้านวิศวกรรมและกิจกรรมการลดต้นทุน
 • สนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
 • การให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร : :

 • อายุ 22-28 ปี
 • วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมยานยนต์
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • TOEIC 600 ขึ้นไป (ไม่หมดอายุ)
Sales Staff 1 ปริญญาตรี JTEKT Asia Pacific Co., LTD. 24 ก.ค. 2023

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (บางปะกง, ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน :

 • รับผิดชอบงานในส่วนลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • รับผิดชอบงานสำหรับนิวโปรเจค รวมถึงการเปรียบเทียบราคา เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อสื่อสารความต้องการข้อมูลที่จะต้องนำไปใช้ ในการต่อรองลูกค้า และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร : :

 • อายุ 22-28 ปี
 • การตลาด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • TOEIC 600 ขึ้นไป (ไม่หมดอายุ)