โอกาสในการทำงานและ
สมัครงาน

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง

  • สมัครผ่านทาง E-Mail

  • ส่งเอกสารสมัครงานทางไปรษณีย์

เริ่มต้นการค้นหางานของคุณตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

รายการตำแหน่งงาน

หน่วยงาน ตำแหน่ง อัตรา วุฒิการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ลงประกาศ
นักศึกษาฝึกงาน ขึ้นอยู่กับการจัดองค์กรของบริษัท 18 ปริญญาตรี JTEKT (Thailand) Co.,LTD 22 ก.พ. 2023

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (บางปะกง, ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน :

  • ฝึกสหกิจศึกษาในฝ่ายและทำ Project โดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล

คุณสมบัติผู้สมัคร : :

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • มีประกันสุขภาพ
  • เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 4 เดือน