สารจากประธานบริษัท

เราเริ่มต้นจาก

สารจากประธานบริษัท

JTEKT ASIA PACIFIC (JTAP) เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และถือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่ม JTEKT ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น JTAP มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 178 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) และมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การสนับสนุนและการบริการแก่กลุ่มบริษัทในเครือ JTEKT ทั้งหมดในภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกำลังหลักที่กำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ JTAP รวมถึงบริษัทในเครือฯ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าของเรา นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างความมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างเหนือความคาดหมาย โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและสมาชิก ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวิถีชีวิตของผู้คนและส่งเสริมความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของ JTEKT : การสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยจิตวิญญาณแห่ง “Number 1 and Only One” ขอให้มั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อให้ได้คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่ดีที่สุด.

ด้วยความขอบคุณอย่างซาบซึ้ง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวด้วยการสนับสนุนที่ดีจากทุกๆ ท่าน

President

Mr. Yoshikazu Morino

ประธานบริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด