ประวัติบริษัท

เราเริ่มต้นจาก

ประวัติบริษัท

พ.ศ. 2507

AUSTRALIA Koyo Australia Ltd. ถูกก่อตั้งขึ้น

พ.ศ. 2509

บริษัท ไทย โคโย จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น THAILAND

พ.ศ. 2522

AUSTRALIA Koyo Singapore Bearing Pte ถูกก่อตั้งขึ้น

พ.ศ. 2532

บริษัท โคโย แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น THAILAND

พ.ศ. 2533

AUSTRALIA JTEKT AUTOMOTIVE (MALAYSIA) SDN. BHD.
(นามเดิมคือ T&K Auto parts Malaysia)
ถูกก่อตั้งขึ้น

พ.ศ. 2538

บริษัท โคโย สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น THAILAND

พ.ศ. 2539

THAILAND บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ ไทยแลนด์ จำกัด
(นามเดิมคือ บริษัท โตโยดะ แมชชีน เวิร์คส์ ไทยแลนด์)
ถูกก่อตั้งขึ้น

พ.ศ. 2540

JTEKT PHILIPPINES CORPORATION
(นามเดิมคือ Koyo Manufacturing (Philippines) Corporation)
ถูกก่อตั้งขึ้น PHILIPPINES

พ.ศ. 2545

THAILAND บริษัท โตโยดะ แมชชีนเนอรี่ เอส อี เอเซีย จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น

พ.ศ. 2549

บริษัท ไทย โคโย จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บริษัท เจเทคโตะ
(ไทยแลนด์) จำกัดTHAILAND

พ.ศ. 2550

THAILAND เกิดการควบรวม 3 กิจการ (โคโย แมนูแฟคเจอริ่ง,
โคโย สเตียริ่ง และ เจเทคโตะ ไทยแลนด์ ) เป็นหนึ่งเดียวในนาม
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

พ.ศ. 2552

PT. JTEKT Indonesia ถูกก่อตั้งขึ้น INDONESIA

พ.ศ. 2558

THAILANDเปิดตัวโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด และเริ่มดำเนินการผลิต

พ.ศ. 2559

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ครบรอบ 50 ปี THAILAND

พ.ศ. 2561

THAILANDจัดตั้งแผนก RHQ ในบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

พ.ศ. 2563

THAILANDเดือนเมษายน

ก่อตั้งบริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

THAILANDเดือนกรกฎาคม

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เริ่มดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2566

บริษัท โคโย สิงคโปร์ เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น
บริษัท เจเทคโตะ เซลล์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์) จำกัด

Singapore เดือนมกราคม

บริษัท โคโย ออสเตรเลีย เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น
บริษัท เจเทคโตะ เซลล์ เอเชีย ออสเตรเลีย จำกัด

AUSTRALIA เดือนเมษายน