ผลิตภัณฑ์

สิ่งที่เราทำ

ผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนยานยนต์

ในฐานะของผู้ผลิตและส่งมอบ เราสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่ส่วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยวไปจนถึงส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

ตลับลูกปืน

เทคโนโลยีที่พัฒนาโดย JTEKT กำลังเริ่มหยั่งรากลึกในทุกสาขา ตั้งแต่การผลิตพลังงานลม, การรถไฟ, การบิน, การผลิตเหล็ก จนถึงการผลิตสารกึ่งตัวนำ

เครื่องจักรและแมคคาทรอนิกส์

เราต้องการที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศญี่ปุ่นในสาขาการผลิต เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต เพื่อสนับสนุนคุณภาพและประสิทธิภาพระดับสูงในอุตสาหกรรมการผลิต