ความประทับใจของพนักงาน

ความประทับใจของพนักงานที่มีต่อบริษัท

ความประทับใจของพนักงาน

เหตุผลอะไรที่ทำให้คุณเลือกที่จะทำงานอยู่กับเรามาจนถึงปัจจุบัน ?

“ เจเทคโตะ เป็นที่ซึ่งผมสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง นอกจากนั้น ผมยังสามารถพัฒนาผู้อื่นให้เติบโตไปพร้อมกับตัวผมได้ สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้ผมอยากมาทำงานเพื่อสร้างคุณค่าของชีวิตในทุกๆวัน ”

คุณศักดิ์เกรียงไกร ไชยชนะ

ผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายควบคุมการผลิต

คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ JTAP ?

“ ที่นี่เป็นที่ทำงานที่แรกและบางทีอาจเป็นที่สุดท้าย ฉันทำงานให้กับ JTEKT มานานจนรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สอง และฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ JTAP ”

คุณนันทิชา นามวงษ์

ผู้จัดการ, ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ JTAP ?

“ สำหรับผมแล้ว การก่อตั้ง JTAP คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และผมเชื่อใน JTAP ”

คุณอาทิตย์ ขมินทกูล

ผู้จัดการ, ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

"ความประทับใจแรก" ของคุณที่มีต่อบริษัท เป็นอย่างไรบ้าง ?

“ เพื่อนร่วมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และยังคอยสนับสนุนฉันเป็นอย่างดีเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ความรู้มากมายจากที่นี่อีกด้วยค่ะ ”

คุณร้อยแก้ว บุตรวงษ์

วิศวกรอาวุโส, ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี

เหตุผลอะไรที่ทำให้คุณเลือกที่จะทำงานอยู่กับเรามาจนถึงปัจจุบัน ?

“ ผมเคยทำงานมาแล้ว 2 บริษัทก่อนที่จะมาที่ JTEKT, มีแต่ที่นี่เท่านั้น (JTEKT) ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมจึงยังอยู่ที่นี่จนถึงตอนนี้ ”

คุณณัฐวัสส์ ดลวรรธนันท์

วิศวกรอาวุโส, ฝ่ายจัดซื้อ

"ความประทับใจแรก" ของคุณที่มีต่อบริษัท เป็นอย่างไรบ้าง ?

“ การที่ได้เข้ามาทำงานที่นี่ และได้เจอกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าที่ดี นั่นคือความประทับใจแรกของฉันค่ะ ”

คุณศิริพร จรัสใส

เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายขาย