ข่าวสารและความยั่งยืน

กิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น

CSR

ทั้งหมดเพียงเพื่อโลกใบเดียวของเรา

มาร่วมกันรักษาโลกที่สวยงาม ความหลายหลาย ที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ เพื่อลูกหลานของเรา กลุ่มเจเทคโตะของเรา ต้องการที่จะใช้ความสามารถที่เรามี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้ดียิ่งขึ้น และรักษาธรรมชาติอันล้ำค่า โดยตระหนักถึงอนาคตที่รุ่งเรืองและมั่นคงยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น

เทคโนโลยีใหม่

ประเภท

ปี


Notice: Undefined variable: total in /opt/lampp/htdocs/src/Main/Controller/IndexController.php on line 568